Suryoye Aramese Federatie Nederland

OPROEP AAN DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP: TWEE AARTSBISSCHOPPEN IN SYRIE NOG STEEDS ONTVOERD.

Namens de Suryoye Aramese Federatie Nederland (een dochterorganisatie van de wereldwijde VN NGO " Wereldraad van Arameeërs "(www.wca-ngo.org)), en de Wereldraad van Arameeërs willen wij kenbaar maken dat er nog steeds geen bevestiging is van de vrijlating van de twee ontvoerde aartsbisschoppen in Syrië. De twee werden op 22 april ontvoerd door een onbekende rebellengroepering dichtbij het dorp Aleppo. Het onderwerp wordt breeduit gemeten in de media en zorgt voor enorme verwarringen en grote bezorgdheid onder de gemeenschappen. De westerse en Arabische media meldden dat zij beiden zijn vrijgelaten maar tot op heden is er geen persoonlijk contact geweest met de geestelijk leiders.


Staatsambtenaren, christelijke en islamitisch geestelijk leiders en zowel leden van de Syrisch Nationale coalitie als het vrije Syrische leger zouden zogenaamd hebben bevestigd dat ze bevrijd zijn. Echter, is er tot op heden nog geen officieel stemgeluid van hen waargenomen.

Daarom doen WCA en SAFN een dringend beroep op de internationale gemeenschap, in het bijzonder de overheidsleiders en mainsteam media door:

-het corrigeren of terugtrekken van de gepubliceerde verhalen over de vrijlating van de twee kerkvaders.

-het volharden van de inspanningen om de ontvoerders te identificeren, hun verblijfplaats lokaliseren en de aartsbisschoppen herenigen met hun families en Aartsbisdommen.

Het blijven publiceren over het lot van de twee aartsbisschoppen evenals over de kwetsbare groepen in het door oorlog verscheurde Syrië in het algemeen, zoals de Aramese (Syrische ) christelijke mensen.

Zodra er wordt beweerd dat de aartsbisschoppen worden vrijgelaten vragen wij hen in direct contact te brengen met hun Aartsbisdommen of familie om verdere bezorgdheid weg te nemen. Alleen als zij contact hebben met hun geliefden zal de bezorgdheid worden weggenomen en zijn we overtuigd van de vrijlating. SAFN en WCA vragen de internationale gemeenschap en de rebellen hun inspanningen aangaande deze kwestie voort te zetten totdat de twee aartsbisschoppen veilig terug gekeerd zijn.

Wij vragen de media grondiger te zijn en beter om te gaan met deze zeer gevoelige kwestie.
Wij zijn jullie dankbaar voor jullie begrip en ondersteunen alle regeringen, kerken, NGO’s en de media dat ze zich met deze verontrustende zaak bezig houden .


###

Open brief Sanharib Malki

Sanherib Malki

OPEN BRIEF AAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN:

SYRIË SCHREEUWT OM VREDE, NIET OM OORLOG

 

 

Hooggeachte Heer Timmermans,

 

Als voormalig lid van de Raad van Commissarissen van de voetbalclub Roda JC Kerkrade, mijn huidige werkgever, bent u wellicht vertrouwd met mijn achtergrond. Ik ben werkzaam in Nederland als Belgisch staatsburger, maar ik ben geboren en getogen in Syrië als Aramese christen behorend tot de Syrisch-orthodoxe kerk van Antiochië.

 

Ik ben me ervan bewust dat u een grote voorliefde heeft voor Nederland en voor Limburg in het bijzonder. Dankzij mijn prachtige ervaringen bij Roda JC kan ik dat volledig begrijpen. U zult evenzeer waarderen dat ik grote affectie heb voor mijn geboorteland Syrië en vooral voor mijn Aramese volksgenoten aldaar die er een bedreigde doch onbeschermde minderheid zijn.

 

Iedere dag probeer ik mezelf volledig te concentreren op mijn beroep als profvoetballer. U kunt zich voorstellen dat dit niet eenvoudig is wanneer ik zie, hoor en lees hoe mijn vaderland hevig bloedt en mijn volk om hulp schreeuwt. In Syrië heb ik nog familieleden en vrienden. De ontwikkelingen in het land volg ik op de voet en ik ben dagelijks met hen in contact.

 

Zoals u weet, zijn enkele weken geleden twee prominente aartsbisschoppen ontvoerd. We weten nog steeds niets over hun ontvoerders, hun motieven en hun verblijfplaats. De Syrische Nationale Coalitie (SNC) die in Istanboel is gebaseerd, schijnt hierover meer te weten volgens de World Council of Arameans (Syriacs) die er recentelijk hun voorzitter had ontmoet. Per dit schrijven zou ik u willen verzoeken om de SNC dringend te contacteren omtrent deze zaak.

 

Het laat me niet onbewogen als ik zie hoe sommige politici spreken over Syrië. Het raakt me vooral als ik zie hoe ze pretenderen de belangen van de Syrische natie te behartigen, terwijl ze in werkelijkheid hun persoonlijke belangen najagen. Neem uw Franse en Britse collega’s. Onlangs riepen ze wederom op tot het bewapenen van de rebellen alsof dat de oplossing van de oorlog is en tot duurzame vrede zal leiden. Gelukkig weet u beter. Daarom zou ik u willen vragen om alles in het werk te stellen om de wapenembargo van de EU aan te houden om meer bloedvergieten van onschuldige burgers te voorkomen. Dat is moreel gezien de juiste beslissing en tevens in het belang van Nederland.

 

Onze gezamenlijke boodschap moet zijn: genoeg is genoeg, stop de oorlog!

Hebben we in Europa soms niets geleerd van de oorlog in Irak of zijn we kort van geheugen? Zijn we vergeten dat de Amerikaanse inval illegaal was, dat ook Nederland achteraf heeft moeten toegeven dat het verkeerde besluiten had genomen? Zijn we vergeten dat geen van de verantwoordelijken ter verantwoording is geroepen en veroordeeld voor de verwoesting van dit fraaie land, de polarisatie van zijn etnisch-religieuze groepen, de miljoenen vluchtelingen, de talloze doden en slachtoffers van gewelddaden, plunderingen en ontvoeringen?

 

Alleen al van mijn volksgenoten zijn er van de 1.4 miljoen in 2003 slechts 400.000 inheemse Aramese christenen overgebleven. Mijn familie en vrienden drukken me steeds op het hart dat ze nu in Syrië een tweede Irak ervaren. Opnieuw een antiek en prachtig land dat vernietigd en overspoeld wordt met fundamentalistische moslimstrijders, van wie er meer dan 100 zomaar uit Nederland ten strijde kunnen trekken naar Syrië en soms zelfs straffeloos terugkeren, met het doel om er een islamitische staat te stichtingen waar geen ruimte is voor andersdenkenden.

 

De Suryoye Aramese Federatie Nederland (SAFN) heeft mij benoemd tot ambassadeur. In Nederland behartigt ze de belangen van 20.000 Aramese Nederlanders die hun oorsprong hebben in Turkije, Irak, Libanon of Syrië. De SAFN is lid van de World Council of Arameans (Syriacs) (WCA), sinds 1983 een wereldwijd overkoepelend orgaan en sinds 1999 een NGO met consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties.

 

Ik heb de benoeming aanvaard omdat ik me volledig kan vinden in hun positie ten aanzien van de aanhoudende situatie in Syrië, hun voorstellen en hun nobele activiteiten ten dienste van het Aramese volk. Hun positie ten aanzien van het conflict treft u aan op http://wca-ngo.org/humanrightsfiles/the-syria-crises/400-truth-about-what-syria-s-christians-really-want.

 

Er valt zoveel meer te vertellen ten aanzien van wat zich momenteel in Syrië afspeelt dat meer aandacht verdient van de politiek en de media. Uw voorganger heeft diverse groepen ontvangen en zelfs steun betuigd aan hen. Soms was het niet helemaal duidelijk wie ze waren. Daarom zou ik u willen verzoeken of u mij en een delegatie van SAFN en de WCA in de gelegenheid wilt stellen om langs te komen, ons verhaal te doen en onze positie uit te leggen.

 

Wij vertegenwoordigen niet alleen de opvattingen van de christenen, met name van de Aramese christenen, die ongeveer 10% uitmaken van de Syrische bevolking. We zijn er van overtuigd dat onze standpunten overeenkomen met de meerderheid van de staatsburgers van Syrië, met name die van de minderheden als de Druzen, Alevieten, Koerden.

 

Ik dank u zeer voor uw begrip en bereidwilligheid om onze delegatie spoedig in Den Haag te ontvangen.

 

Hoogachtend,

 

 

 

Sanharib Malki

Voetballer Roda JC Kerkrade

Ambassadeur Suryoye Aramese Federatie Nederland

 

Nieuws Archief

Nieuwsarchief

© SAFN.NL - Alle rechten voorbehouden